bouwcao
meer concurrerend, meer maatwerk, meer loon
 
Disclaimer

Hoewel bij de vervaardiging en samenstelling van deze website en de inhoud daarvan de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht is genomen, aanvaardt bouwcao.nl geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door daarin voorkomende onjuistheden.

De gebruiker is zich er van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. We sluiten daarom elke aansprakelijkheid uit voor schade die verband houdt met het gebruik van onze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te raadplegen.

 

Op deze website zijn ook een aantal links opgenomen naar andere websites. bouwcao.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of andere elementen van deze websites.

Privacy en disclaimer